Banka Teminat Mektubu Nasıl Alınır? En Kolay Veren Banka Hangisi?

Banka teminat mektubu nasıl alınır? Teminat mektubu çeşitleri nelerdir ve komisyon masrafı ne kadar? Banka teminat mektubu; bir işin yapılmasının, bir borcun ödenmesinin veya bir malın tesliminin belirlenen sürede ve şartlar uyarınca gerçekleştirileceğini garanti altına almak üzere ilgili firma adına banka tarafından alacaklıya verilen bir taahhüttür. Teminat mektubu almak için banka şubesine giderek başvuru yapmanız gerekir. Banka teminat mektubu hakkında tüm bilmeniz gerekenleri sizin için araştırdık.

En kolay teminat mektubu veren banka hangisi sorusu soruluyor. Banka teminat mektubu masrafı, komisyon oranı ve teminat mektubu çeşitlerini sizinle paylaşacağız. Ayrıca içeriğimizin devamında banka teminat mektubu örneğine ulaşabilirsiniz. Teminat mektubu alma şartlarını ve başvuru yöntemlerini bulabilirsiniz.

Kimler Teminat Mektubu Alabilir?

Banka teminat mektubu kimlere verilir? Teminat mektubunun şartları nelerdir aşağıdaki adımlardan öğrenebilirsiniz.

Teminat mektubu almak için ne gerekli?

 • Teminat göstermesi gereken tüm özel ve tüzel kişiler karşı tarafa verilmek üzere teminat mektubu başvurusu yapabilir.
 • Banka, herhangi bir risk gördüğünde veya başvuranın kredi notunun düşük olması halinde teminat mektubu vermez. Buna göre kredi notu yüksek kişiler daha kolay teminat mektubu alabilir.
 • Çalıştığı banka ile iyi ilişkiler kuran kurum ve kişilerin teminat mektubu alma şansı daha yüksektir.
 • Teminat mektubu almak için, bir komisyon ödenmelidir. Gerekli bütçeye sahip kişiler başvuru yapabilir.

Banka Teminat Mektubu Nasıl Alınır?

Teminat mektubu başvurusu nasıl yapılır? Teminat mektubu başvuruları için banka şubelerinden ya da bankaların internet şubeleri üzerinden “Dijital Teminat Mektubu” başvurusunda bulunabilirsiniz. Teminat mektubu almadan önce masraflarını ve teminat mektubu çeşitlerini aşağıdan öğrenmeniz yararlı olacaktır.

Teminat Mektubu Masrafı Ne Kadardır?

Teminat mektubu komisyon oranları konusu araştırılıyor.

Teminat mektubu masrafları ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Teminat mektupları komisyon karşılığında hazırlanır. Komisyon bedeli garanti altına alınması gereken bedele göre değişkenlik gösterir.
 • Teminat mektubu komisyon ücretleri BDDK’nın denetimindedir.
 • Teminat mektubu komisyonu olarak bilinen bu ücret, bankadan bankaya değişkenlik gösterir. Ayrıca, garanti edilecek iş ve ücrete göre de değişebilir.
 • Teminat mektubu komisyonu, dönemsel olarak da değişmekle birlikte genelde %1 ile %5 arasındadır. Burada alt limit %1’lik kısımdır. Yani 100.000 TL’nin %1’i 1.000 TL yapar.

En Kolay Teminat Mektubu Veren Banka Hangisidir?

Çalıştığınız bankaya göre farklılık değiştirecek olan fakat en avantajlı ve kolay şekilde teminat veren bankalar şu şekildedir:

En kolay teminat mektubu veren bankalar;

 • İş Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Vakıfbank
 • Halkbank
 • Garanti BBVA

Yukarıda listelediğimiz gibi bankalar TL ya da döviz üzerinden teminat mektubu verebilir.

Teminat Mektubu Nasıl Kullanılır?

Banka teminat mektubu nerelerde kullanılır?

Teminat mektubu kullanımları ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Talebinizin değerlendirilmesinin ardından banka tarafından hazırlanan teminat mektubu, borcun belirlenen sürede ödenmemesi ya da üstenilen işin taahhüt edilen zamanda tamamlanamaması durumunda ödenmesi gereken tazminatın bankadan tahsil edileceğini teminat altına alır.
 • Teminat Mektubu; bankayı mektubu vereceğiniz kuruma, sizi de bankaya sorumlu hale getirir.
 • Teminat Mektubunuzu iş akdi yapacağınız kuruma ileterek gereken güvenceyi sağlamış olursunuz.
 • Teminat mektuplarında banka, garanti veren taraftır.
 • Lehtardan alacağının ya da lehtara yaptıracağı işin banka tarafından teminat mektubu ile garanti edildiği alacaklı taraftır.
 • Lehtar, teminat mektubunda eylemi muhataba karşı garanti edilen, gerçek veya tüzel kişidir.

Teminat Mektubunun Özellikleri Nelerdir?

Teminat mektubunun özellikleri şu şekildedir:

 • Teminat mektubu TL veya yabancı para üzerinden, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir.
 • İşin niteliğine göre kesin, geçici, avans veya özel taahhütlü olabilir.
 • Mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme, vergi dairesi işlemleri gibi konularla ilgili teminat mektubu düzenlenebilir.
 • Devlet İhale Kanunu kapsamında düzenlenecek teminat mektupları (Devlete Gelir kazandırıcı işlemler) kanunen süresiz düzenlenmek zorundadır.
 • Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenecek teminat mektupları (Devletten para çıkışı gerektiren işlemler) kanunen süreli düzenlenmek zorundadır.
 • Kamu DİK ve KİK kapsamı haricinde diğer mevzuata dayalı ihaleler de düzenleyebilir.

Kamuya hitaben DİK ve KİK (Kamu İhale Kanunu) kapsamında verilecek;

 • Geçici teminat mektubu tutarı ihale bedeli için % 2’den az ve % 4’ten fazla olamaz.
 • Kesin teminat mektubu tutarı ihale bedeli için en az % 6 olmalıdır.
 • Avans teminat mektubu tutarı ihale bedeli için % 10 kadar olmalıdır.

Ayrıca ipotek karşılığı teminat mektubu alınabiliyor. Gayrimenkul ipotekli teminat mektubu için bankalarla görüşebilirsiniz.

YouTube video
Teminat Mektubu Nedir?

Teminat Mektubu Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Banka teminat mektubu neden kullanılır?

Teminat mektubunu tercih etmenin avantajları şu şekildedir:

 • Teminat Mektubu taraflar arasındaki ticari ilişkiyi banka güvencesi altına alır.
 • Saygın ve güvenilir bir bankanın firmanız üzerindeki kredibilitesini gösterdiği için prestij kazandırır.
 • Sermaye bağlamadan iş yapmanıza olanak sağladığı için maliyet avantajı sağlar.
 • Muhatap firma işin tamamlanmaması halinde taahhüdün bedelini bankadan alma garantisine sahip olur.
 • Banka müşterileri dijital bankacılık deneyimini teminat mektubu taleplerinde de sürdürür. Bankada kullanılabilir uygun teminat mektubu limitiniz varsa taleplerinizi internet şubesinden yapabilirsiniz.
 • Kağıtsız bankacılık deneyimini yaşarsınız, işlemleriniz doğa dostu olarak gerçekleşir.

Teminat Mektubu Çeşitleri Nelerdir?

Banka teminat mektubu çeşitleri sınıflandırılmıştır. Belirli özelliklere göre sınıflandırılmış çeşitleri aşağıdan görebilirsiniz.

Teminat mektubu çeşitleri şu şekildedir:

Süreli (Vadeli) Teminat Mektupları;

 • Belirli bir vadeye tabi olan teminat mektuplarıdır.
 • Bankaların sorumluluğunun belli bir vade ile sınırlandığı bu tür mektuplarda bankanın sorumlu olabilmesi için mektup ile güvence altına alınmış olan riskin, öngörülen olan vade içinde gerçekleşmesi gerekir.

Süresiz (Vadesiz) Teminat Mektupları;

 • Metninde belirli bir geçerlilik süresi bulunmayan ve süresiz olarak yürürlükte kalan mektuplardır.
 • Süresiz teminat mektupları, Borçlar Kanunu’nda belirtilen 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabidirler.

Avans Teminat Mektupları;

 • Müteahhitlerin kazandıkları kamu veya özel sektör ihalelerinde, ise başlamaları için aldıkları peşin avans miktarının banka tarafından garanti edilmesidir.
 • Sözleşme hükümlerine uygun olarak müteahhit taahhütlerini yerine getirdikçe, avans, hak edişlerinden mahsup edilmek suretiyle geri alınır.

Kesin Teminat Mektubu;

 • Lehtarın muhatap idareye olan taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getireceğini garanti etmek ve yatırılması gereken kesin teminat tutarının yerine geçmek üzere verilen mektuplardır.

Geçici Teminat Mektubu;

 • Kamu ve devlet ihalelerine katılmayı sağlamak amacıyla verilen, ihale kazanıldığı takdirde lehtarın kesin teminat verme ve sözleşmeyi imzalama fiillerini garanti eden teminat mektuplarıdır.

Banka teminat mektubu dilekçe örneğine bankalardan ulaşabilirsiniz. Örnek olarak Aktifbank teminat mektubu dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Teminat Mektubunun Tarafları Kimlerdir?

3 başlık altında toplanan teminat mektuplarında taraflar şu şekildedir:

Lehtar; 

 • Borcu ya da yükümlülüğü banka tarafından garanti altına alınan kişi ya da kurum, yani borçlu taraftır.

Muhatap;

 • Alacağı ya da yaptıracağı işi banka tarafından garanti edilen kişi ya da kurum, yani alacaklı taraftır.

Garantör; 

 • Teminat mektubunu veren bankadır.

Kefalet Sigortası Teminat Mektubu Yerine Geçer Mi?

Kefalet Sigortası, borçlunun bir sözleşmeden ya da kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşı teminat sağlayan sigorta türüdür. 

05 Aralık 2017’de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan verilmiş ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği kararlaştırılır.

Teminat Mektuplarında Zamanaşımı Yaşanır Mı?

Teminat mektupları zaman aşımı ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Vadeli teminat mektuplarında vade sonuna kadar tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde BK. 110/2 maddesi uyarınca teminat mektubu hükümsüz olacağından zamanaşımı sorunu yaşanmayacak, buna karşılık vadesiz teminat mektuplarında on yıllık zamanaşımı süresinin ne zaman başlayacağı sorun yaratacaktır.
 • BK. 128. maddesine göre sözleşmelerde on yıllık zamanaşımı alacağın muaccel olduğu zamandan başlar, alacağın muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise mururu zaman bu ihbarın verilebileceği günden başlar. Borçlar Kanununun muaccel borç başlıklı 74. maddesine göre Ecel meşrut olmadığı veya işin mahiyetinden anlaşılmadığı takdirde borcun hemen ifa ve derhal icrası talep olunabilir.
 • Teminat mektupları ile bir risk garanti edildiğinden ve banka ilk talepte ödeme yükümlülüğü altına girdiğinden, riskin doğduğu andan itibaren muhatabın borcun yerine getirilmesini talep hakkı doğmaktadır. Buna karşılık, bankanın riskin doğup doğmadığını araştırmaksızın ilk talepte ödeme yükümlülüğü nedeniyle; on yıllık zamanaşımı süresinin tazmin talebi olmadan da, teminat mektubu veriliş tarihinden itibaren başlamaz.

Özge Biricik

Merhabalar, Ben Özge Biricik. Bu websitesinde editör olarak yararlı olacağını düşündüğüm finans, ekonomi ve paraya dair tüm alanlarla ilgili olarak uzmanlık alanlarımla ilgili bilgi ve derlemelerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca para kazanma, para tasarrufu, taksitle alışveriş imkanları ve alışveriş deneyimlerimi yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir