E-Devlet Online İcra Dosyası Kapatma Talebi Dilekçesi • Harcı 2022

İcra dosyası kapatma işlemleri nasıl yapılır? Borcu ödenen icra dosyası nasıl kapatılır, E-Devlet online icra dosyası kapatma işlemleri nedir, icra dosyası kapatma talebi dilekçesi örneği ve kapatma harcı ödenmezse ne olur? Özellikle ekonominin dar boğaza girdiği ve liranın değer kaybettiği dönemlerde, paranın alım gücü de düşüyor. Böyle zamanlarda kişiler ya da şirketler çareyi kredi veren bankalara başvurmakta bulabiliyorlar. İcra dosyası kapatma talebi dilekçe örneği, harcı ne kadar ve ne zaman kapanır tüm detayları sizinle paylaşacağız.

İcra dosyası kapatma talebi dilekçesi nasıl yazılır? Bu krediler zamanında ödenirse, kişilerin kredi notlarında herhangi bir düşüş yaşanmazken, bir bankadan yararlanmak ve ödemeleri düzenli yapmak kişilerin güvenirliliğini de olumlu yönden etkiliyor. Ancak kişiler ya da şirketler, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelirse icra da başlamış oluyor. Kişilerin ya da firmaların başlarının yasal olarak derde girmemesi için açılan icra dosyalarının kapanması da gerekmektedir. İcra dosyası en hızlı nasıl kapatılır, online E-Devlet üzerinden yapılır mı sizin için araştırdık.

İcra Takibi Ne Zaman Başlar?

İcra ne zaman başlar? Borçlu kişilerin borçlarını bazı sebeplerden dolayı ödeyememesi sonucunda, borç veren kişi ya da kurumlar, bu borçları devletin gücünü kullanarak alabilmektedirler. İcra takibinin başlatılmış olması, kişilerin malları üzerinde haciz işleminin ya da kişinin bu borcu hapis cezası şeklinde ödemesinin öncesinde gerçekleşen son adımdır.

İcra Gelince Ne Olur?

Borcuma karşılık icra gelince ne olur? Borçlu hakkında başlatılan takip kararının ardından, borçlu tarafından bu karara itiraz edilmemesi ya da verilen süre içerisinde borcun ödenmemesi durumlarında, kişi hakkında haciz işlemi başlatılır. Haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için, ilgili icra memurunun borçlu kişinin malları üstünden tutanak tutması gerekmektedir.

İcra geldiğinden ne alınır? Eğer kişinin tutanağa geçirilen mallarından aynı iki tane varsa, bu mallardan biri haczedilebilir. Haczedilmiş olan icralık malların satışından elde edilen gelir ile borçlunun borcu kapatılır. Eğer malların satışından elde edilen gelir, borçlunun borcundan daha fazla ise, kalan miktar malları satılmış olan borçlu kişilere iade edilir.

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

İcra dosyası kapatma işlemi, borçlu kişilerin borçlarını ödedikten sonra mutlaka yaptırmaları gereken bir işlemdir. İcra takibi dosyasının kapatılabilmesi için, borçlu tarafından yapılan borcun tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu icra dosyası, açık şekilde borçlunun üzerinde görünmeye devam edecektir. Borçlunun üzerinde bulunan icra dosyasını kapaması için birkaç farklı yöntem de vardır.

E-Devlet online icra dosyası kapatma nasıl yapılır? Ancak öngörülen bu yöntemlerin hepsi, borçlunun borcunu kapamasını istemektedir. Bazı yöntemler, borçlunun üzerinde bulunan icra dosyalarını kapayamasa da icra ve borç ödeme süresinin uzatılmasını sağlayabilir. İcra dosyasını kapatmak için yapabileceğiniz işlemleri aşağıda bulabilirsiniz.

İcra dosyası kapatma işlemini şu şekilde yapabilirsiniz;

  • Doğrudan ödeme ile icra dosyası kapatma
  • Haricen ödeme ile icra dosyası kapatma
  • UYAP Vatandaş portalı üzerinden

İcra dosyası nasıl kapatılır ve kapatma talebi dilekçesi örneğini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

E-Devlet Online İcra Dosyası Kapatma Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinde icra dosyası kapatılır mı? Online icra dosyası kapatma yollarından biri UYAP vatandaş portalı üzerinden yani E-Devlet ile işlem yapılabiliyor. Öncelikle icra dosyanızın borcunu ödemiş olmalısınız. Borcu ödenen icra dosyası için işlemleri E-Devlet, UYAP vatandaş portalı üzerinden dosya kapatma işlemlerini uygulayabilirsiniz.

YouTube video
E-Devlet Online İcra Dosyası Kapatma

İcra Dosyası Kapatma Dilekçesi Örneği

İcra dosyası kapatma dilekçe örneği nedir? İcra dosyası kapatma talebinde bulunmak için dilekçe yazmanız gerekiyor. Borcunuzu öğrendikten (E-Devlet) ve ödedikten sonra icra dosyası kapatma talebi dilekçesi örneğinde olduğu gibi yazmanız yeterli olacaktır. İcra dosyanızı kapatma talebinde bulunmak için dilekçe örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İcra Dosyası Kapatma Dilekçesi Örneği
İcra Dosyası Kapatma Talebi Dilekçesi Örneği

İcra Borçları Sicile İşler Mi?

İcra borçları banka sicilini etkiler mi? Bankalarla yapılan tüm işlemlerde, başvuru sahibi kişilerin kredi sicilleri kontrol edilmektedir. Genelde kredi ya da ödemelerini düzensiz yapan ya da yapmadığı için icralık olan kişilerin kredi sicili de kirli olmaktadır ve bu kişiler bankaların kara listelerine girebilmektedirler. Bankalarla yapılan ve düzenli ödemesi olan her işlem, kişilerin kredi notunu arttırırken sicillerini de temizleyecektir.

Ancak kredi sicili kirli bir kişinin bu sicili temizlemesi yıllar alabilmektedir. Koronavirüs salgınının ardından ise kişilerin ve şirketlerin nakit ihtiyaçlarının olması ya da ödemelerini yapamıyor olmaları, birçok kişi hakkında icra dosyalarının açılmasına da sebep oldu. Sadece İstanbul’da 1,5 milyona yakın icra takibi dosyası bulunurken, devlet tarafından da icra sicili affının geleceği ve başvuran kişiler hakkında inceleme yapıldıktan sonra, bu kişilerin bankalarda bulunan kara listelerden çıkarılabileceği duyuruldu.

İlamsız İcra Yoluyla Takip Nedir?

Bu yolla takip edilen icra dosyaları, genel haciz yoluyla takip edilmektedir. Bu takibin yapılabilmesi için borçlu kişinin mal ve varlık dökümünün alacaklı tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Bu icra takibini başlatmak isteyen alacaklı tarafların, yetkili icra dairelerine başvurmaları gerekmektedir. İşlemi yapmak için yetkili mercii ise, borçlunun ikamet ettiği adrese yakın icra dairesi olmaktadır. Borçlu kişinin bir itirazı olmadığı müddetçe, icra takibi yetkisiz bir icra dairesi üzerinden başlatılmış olsa bile bu icra takibi geçerli sayılacaktır.

Hangi Mallar Haczedilemez?

Haciz gelmeyen mallar nelerdir? Haciz işlemi, borçlu kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri koşuluyla yapılabilir. Yani borçlu kişilerin iş ya da özel hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan temel yaşamsal mallar haczedilemez. Yüklü miktarda borcu bulunan borçluların, borçlarını ödemeleri için gayrimenkulleri haczedilip satışları gerçekleştirilemez. Bu gayrimenkullerin satışı, ancak gayrimenkul üzerinden ve bu gayrimenkulü ilgilendirecek şekilde yapılmışsa mümkün olmaktadır.

İcralık olanlara kredi veren bankalar var mı? ve kırmızı kalem yedim nasıl silinir sorularınızı araştırdığımız içeriklerimize de göz atabilirsiniz.

Doğrudan Ödeme ile İcra Dosyası Kapama Nedir?

Borçlu kişilerin üzerlerinde bulunan icra dosyasını kapayabilecekleri ilk yol doğrudan ödeme ile icra dosyasının kapatılması yoludur. Bu borç ödeme yönteminde, üzerinde icra dosyası bulunan borçlu kişiye, tüm borçlarının yazılı olduğu ve borcunu ödeyebileceği bir hesap numarasının bulunduğu bir tebligat gönderilmektedir. İcra dosyası kapatma harcı ödemesi yapılmalıdır.

Kişi doğrudan ödeme yöntemini kullanarak, alacaklı kişiye olan borçlarını kapatabilir. Ancak bu yöntemle yapılan kapama işlemlerinde, borçlu kişinin üzerindeki icra dosyasının tamamen kapatılabilmesi için, kişinin alacaklıdan aldığı borcun tamamını ödemesi yeterli değildir. Borç ödeme işi mahkemeye gittiği ve mahkemede her işlem için dosya ve işlem ücretleri oluştuğu için, borçlu kişinin tüm bu masrafları da ödemiş olması gerekmektedir. Bu masraflar da borçlu kişiye gönderilen tebligat üzerinde belirtilmektedir. Üzerinde icra dosyası bulunan borçlu kişi, icra dosyası kapatma harcı da ödedikten sonra icra dosyasının kapatmış olur.

Haricen Ödeme ile İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

Haricen ödeme ile icra dosyası kapama nedir? İbraname ile icra dosyası kapatma bir diğer icra dosyası kapama yöntemi ise, haricen ödeme yöntemi olarak geçmektedir. Bu yöntemde boşlu kişi, devlet daire ve kurumlarının aradan çıkararak borcunu ödeyebilmektedir. Bunun için, üzerinde icra dosyası bulunan borçlu kişinin alacaklı kişi ile iletişim kurması, üzerinde bulunan borcu için ödeme yolunda anlaşmaya gitmesi ve bu borcu direkt olarak alacaklı kişiye ödemesi gerekmektedir.

Borçlu kişi tarafından borç ödemesinin tamamlanmasının ardından, alacaklı kişi, icra dosyasının kapatılması için “Haricen ödeme ile icra dosyası katılması” istemiyle bir dilekçe yazmalı ve ilgili icra dairesine bu dilekçeyi iletmelidir. Böylece borcun tahsil edilmesi için devlet dairesi ve görevlendirdiği memurlar çalışmayacak ve dosya ya da hizmet bedeli gibi ek ücretler meydana gelmeyecektir. Bu şekilde, borçlu olan kişi, anlaşması neyi içeriyorsa, borcun tamamını ya da bir kısmını ödeyerek icra doyasını kapatmış olur. Alacaklılar tarafından genelde bu yöntem seçilmekte ve alacaklı kişi ile borçlu kişi anlaşma yoluna gidebilmektedirler. Borç ödemesinin yapılabilmesi için arada başka kişi ve kurumların olmaması olması işlemlerin daha hızlı ilerlemesine ve borç tahsili süresinin kısalmasına sebep olacaktır.

İcra Dosyası Kapatma İtirazı Nasıl Yapılır?

İcra dosyasına itiraz yapılır mı? Hakkında icra takibi başlatılan kişi ya da firmalar, eğer bu icra takibinin haksız yere başlatıldığını ve borçlu olmadıklarını düşünüyorlarsa, dilekçeye 7 gün içerisinde itiraz edebilirler. Bu durumda borçlu kişinin itirazı dikkate alınır ve icra takibi durdurulur. İlamsız icra yoluyla takip edilen kişi, bu 7 gün içerisinde itirazda bulunmazsa icra takibi de kesinleşir.

İcra İhaleleri Etik Midir?

İcra ihaleleri kapsamında satılan borçluya ait malların alınması konusunda uzun zamandır toplumsal olarak ii farklı düşünce belirmiş durumda. Bu düşüncelerden biri bu satıştan mal edinmenin icra mağduru olan borçluya karşı etik bir ayıp olduğunu söylerken, diğer fikir de bu satışların yararlı olduğunu belirtiyor. Ancak icra satışlarından yararlanarak mal sahibi olmak, hem icra borcu olan kişilerin borçlarını ödemesi hem de alacaklı kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından yararlı ve etik bir durumdur.

Yapılan icra ve haciz işlemleri, iki taraflı mağduriyetin hızlı şekilde çözülmesini amaçlar. Bu yönüyle bu işlemler, toplumsal düzenin ve adaletin de sağlanabilmesi açısından oldukça önemli bir yerde durmaktadır. İcra ve haciz işlemleri direkt devlet kanalı yoluyla yapılması sebebiyle de hukuki alt yapıya sahip yasal işlemler olarak güvence de sağlamaktadır.

İcra dosyası kapatma harcı hesaplaması ödendikten sonra kapatma talebi dilekçesi yazarak icra dosyası kapatma işlemlerini yapabilirsiniz. Adına açılmış icra dosyalarını e-devlet aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Bu içeriğimizde borcu biten icra dosyasını nasıl kapatacağınızı tüm detaylarıyla yazdık. Yasal takip kredi borcu araştırma yazılarına şuradan ulaşabilirsiniz. Sorularınız için aşağıdan yorum kısmını kullanabilirsiniz.

Borcu Ödenen İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

Borcu ödenen icra dosyası kapatma talebi dilekçesi verildikten ve borç ödendikten sonra kapanır.

İcra Dosyası Kendiliğinden Kapanır Mı?

İcra dosyalarında alacaklı kişi 1 sene hiçbir işlem yapılmadığında icra dosyası zaman aşımı olduğu için düşer.

E-Devlet İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?

İcra dosyası sorgulama işlemleri E-Devlet aracılığıyla yapılır. E-Devlet “İcra Dosyası Sorgulama” menüsünden icra dosyalarınızın durumunu görebilirsiniz.

Özge Biricik

Merhabalar, Ben Özge Biricik. Bu websitesinde editör olarak yararlı olacağını düşündüğüm finans, ekonomi ve paraya dair tüm alanlarla ilgili olarak uzmanlık alanlarımla ilgili bilgi ve derlemelerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca para kazanma, para tasarrufu, taksitle alışveriş imkanları ve alışveriş deneyimlerimi yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir