Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir Mi? • Banka Kefil Şartları

Kredi borcu olan biri kefil olabilir mi, banka kefillik şartları nelerdir? Bazı bankalar kredi verme gibi işlemlerde, başvuru sahibi kişilerin bir ya da iki ayrı kişiyi kefil olarak göstermesini istemektedir. Kefil ikinci borçlu kişidir ve bankanın borcunu alabilmesinin teminatlarından biridir. Kefilin ikinci borçlu kişi olması ise, kefil olan kişilerin de bankalar tarafından mercek altına alınması anlamına gelmektedir.

Kredisi olan biri kefil olabilir mi sorusu birçok kredi borcu olan kişi tarafından merak ediliyor. Borcun ödenmemesi durumunda neler olacağı ve kefil olma şartlarını sizler için yazının devamında değineceğiz.

Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir Mi?

Kredi borcu olan biri başkasına kefil olabilir mi, kredi çektim başkasına kefil olabilir miyim? Kefillerde kredi çeken kişi gibi daha önceki kredi ödemeleri ve banka borçlarına bakılarak değerlendirilirler. Dolayısıyla kefil olacak kişilerin de kredi notunun düşük olması ya da kredi borcunun bulunması, kefil olma sürecini olumsuz etkiletmedir. Kredi borcu olan kişilerin kefil olması çok da mümkün olmamaktadır.

Sicili Bozuk Olan Kefil Olabilir Mi?

Banka borçlarını ödeyemeyen kişiler yasal takip sürecine giriyor. Yasal takip sürecine girdikten sonra kredi sicili notu düşüyor ve bankaların kara listesine giriyor. Bu durumda olan birinin kredi çekmesi pek mümkün değilken krediye kefil olma şartlarınıda karşılamıyor. Dolayısıyla kara listede olan ve banka sicili bozuk olan biri kefil olamaz.

Kefil Olma Şartları Nelerdir?

Krediye kefil olma şartları vardır. Bankalar, kefil olacak kişileri ikinci borçlu olarak gördükleri ve borcu borçludan alamamaları durumunda bu kişiden tahsil edecekleri için, kefil olacak kişilerin de bazı şartları yerine getirmelerini beklemektedir. Ayrıca aşağıdaki şartları karşılamayanlar kimler kefil olamaz öğrenebilirsiniz. Kefil olmak için gerekenler şöyle sıralanabilir:

 • Kefil olacak kişinin, kredi başvuru sürecinde, esas borçlu olacak kişiyle birlikte bizzat başvuru yapması gerekmektedir.
 • Kefil olacak kişinin, herhangi bir bankadan kredi alarak borçlanmamış olması gerekmektedir.
 • Kefil olacak kişinin kimlik bilgileri ve kişisel verileri, kredi sözleşmesinin üzerinde açık ifadelerle yer almalı, kişi resmi olarak da kefil olarak bilinmelidir.
 • Kefil olacak kişilerin, kefil olmak istediklerine ve rızalarının bulunduğuna dair hem yazılı hem de sözlü beyanlarının olması gerekmektedir.
 • Kefil gösterme sırasında, hukuki ya da yasal olarak meydana gelebilecek açıkların borçlu ya da banka tarafından herhangi bir probleme sebep olmaması için, yazılı taahhütname hazırlanmalı ve yapılan işlem kayıt altına alınmalıdır.

Kimler kefil olamaz sorusuna cevap olarak yukarıda ki maddeler ile şartları karşılayanlar kefil olabilir bunun dışında banka kefillik şartlarına uygun olmayanlar krediye kefil olarak kabul edilmez.

Bankalar Ne Zaman Kefil İster?

Banka hangi durumlarda kefil ister? Kredi veren bankalar, kredi kullandırdıkları durumlarda, geri ödeme alacaklarını bilerek kendilerini garanti altına almak isterler. Bu sebeple kişilerin borçlarını ödeyebileceklerine dair mal ve gelir beyanında bulunmaları gerekmektedir. Bunun yanında, kullanılacak kredinin meblağsı çok yüksekse ya da kredi kullanmak isteyen kişinin kredi notu çok düşükse, kişiden bir ya da iki farklı kişiyi kefil göstermesi istenebilmektedir. Bankaların yaptıkları bazı işlemlerde kredi kefili aranması zorunlu tutulurken, bazı işlemlerde bu kefil aranmamaktadır. Bankaların kefil istediği durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kredi kullanmak için başvuruda bulunmuş olan kişilerin, krediye teminat gösterecekleri ve gerektiği durumda ipotek ettirecekleri bir mülklerinin bulunmaması,
 • Başvuru sahibinin talep ettiği kredi miktarının çok yüksek olması durumunda,
 • Kredi kullanmak isteyen kişilerin, kredi notlarının düşük olması sebebiyle bankaya ödeme güvencesi veremiyor olmaları durumunda, banka tarafından kefil istenilmektedir.

Kefil Olmak İsteyenler Nelere Dikkat Etmelidir?

Kefil olmak isteyen herkes, bir bankada dilediği gibi kefillik işlemi yapamamaktadır. Bankalar kendilerini güvence altına almak için genellikle memur ya da kamu çalışanı olan kişilerden kefil seçmektedir. Kefil olacak kişilerin de sağlaması gereken bazı talepler olabilir. Kefil olama isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken unsurlar şöyle ifade edilebilir:

 • Kefil olacak kişilerin, ikinci borçlu durumuna düşecekleri kişileri iyi tanımaları gerekmektedir. Bu kişilerin borcuna sağdık olup olmadıkları bilinmelidir. Kefil oldukları kişilerin borçlarını ödememesi sonucunda mağdur olan kişi sayısı da hayli fazladır.
 • Kredi kullanan esas borçlu, bankaya olan borcunu ödemezse, bu borç kefil olan ikinci borçludan tahsil edilir. Bunu göz önünde bulunduran borçlu kişi, mali durumunu ve ödeme koşullarını iyi planlayıp kefil olmalıdır.
 • Kefillik kredi kullanımını da etkilemektedir. Kefil olmak isteyen kişi, yakın zamanda kefil olduğu borç bitmeden kendi adın kredi kullanmak isterse, kefil olmuş olması kredi kullanımını olumsuz etkileyebilir. 
 • Kefil olmak isteyen kişilerin, evli olması durumu da kefil olmalarını etkilemektedir. Bu kişiler, eş muvafakatnamesi belgeleri bulunmadığı durumlarda kefil olamamaktadırlar. Bu belge, kefil olma durumunda kefil olacak kişinin eşinin de rızası olduğunu belirten belgedir. Bu beyan ya bu belge aracılığıyla yazılı olarak verilir ya da kefil olacak kişinin evlilik akdinin bulunduğu kişi tarafından bankaya gelinerek sözlü olarak bildirilir.
 • Kefil olacak kişinin, bankadan istenilen evrakları öğrendikten sonra, onay ya da ret durumu hakkında bankaya beyanda bulunması gerekmektedir.

Kefil Olan Kişi Kredi Çekebilir Mi?

Başka birinin kredi borcuna kefil olan bir kişi kredi çekmek isteyebilir. Kredi borcuna kefil olduğu kişi yani asıl borçlu ödemelerinde herhangi bir problem yaşamadıysa, kefil olan kişi kendi için kredi çekmesi pek tabi ki mümkündür. Kefil olunan borcun düzenli ödenmesi çok önemlidir. Bunun dışında kişinin kendi kredi notu, risk durumu değerlendirilerek kredi başvurusu onaylanır.

Asıl Borçlu Borcunu Ödemezse Borç Kefile Mi Kalır?

Bankalar tarafından uygulanan kefil uygulaması, tamamen teminat temeline dayanmaktadır. Eğer asıl borçlu olan yani krediyi kullanan kişi borcunu ödemezse, borç ödemem yükümlülüğü ikinci borçlu olan kefilin üzerine geçer. Bankalar tarafından kefilden borç talep isteme işlemi ise şu aşamalardan geçer:

 • Asıl borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bankanın ilgili personeli tarafından, borcu ödeyecek ikinci kişi olduğu beyanında bulunan ve bununla ilgili evraklara imza atmış olan kefil kişisi aranarak durumdan haberdar edilir.
 • Eğer kefil olan kişi banka tarafından bilgilendirilmesine karşın yine de borcun ödenmesi hususunda bir harekete geçmezse, bu kişiden borcunu ödeyebileceği bir tarih bildirmesi istenir.
 • Kredi notu sadece şahıslar üzerinde etkili olan bir ölçeklendirme türü değildir. Aynı zamanda, bankaların diğer bankalar arasında da sahip olduğu bir kredi notu vardır. Borçlular borçlarını ödemezlerse, bankanın sahip olduğu kredi notu da borçlu kişilerin kredi notları gibi düşüş gösterir. Bu sebeple, alacaklı olan bankalar, kefille borç ödemesine başlamak için 90 günlük bir süre tanımaktadırlar.
Kredi Borcu Olan Kefil Olabilir Mi? Borç Ödenmezse Ne Olur?

Kefil Borcu Ödemezse Ne olur?

Eğer kredi kullanan asıl borçlu kişi borcunu ödemez ve bu borç kefile kalırsa, artık bankanın muhatap alacağı tek kişi ikinci borçlu olarak görünen kefil kişisidir. Kefil de bu borcu ödemeye başlamadığı sürece, banka ihtar çekme ve işlem başlatma gibi uygulamaları asıl borçluya değil, kefil olan kişiye karşı hayata geçirir. Bankalardan yapılan ihtarnamede, asıl borçlu kişinin birikmiş olan kredi borcunun kefil tarafından ödenmesi istenir. Eğer kefil bu borcu ödemeye başlamazsa, krediyi kullanan asıl borçlu kişinin tüm borcunun kefile geçeceği konusunda da uyarılır.

İkinci borcu olan kefilin tarafında ihtarname çekilmesinin ardından, kişinin ödeme işlemlerine başlaması için, banka tarafından kendisine tanınmış 30 gün süresi bulunmaktadır. O zamana kadar birikmiş olan mevcut borcun taksit sayısı üç ve üzerindeyse ve buna rağmen kefil tarafından hiçbir ödeme işlemi başlatılmadıysa, banka avukatları tarafından kefil hakkında icra işlemleri başlatılmaktadır. Bankanın kontrolünden çıkarak bir avukatın kontrolüne giren borç takibi, borcun dosya masrafı gibi masraflarla artması ve yasal çerçevelerin daralması sebebiyle kefil üzerinde daha çok baskı kuracak ve daha büyük problemlere sebebiyet verebilecektir. Bu sebeple, ödeme işlemi bu noktalara gelmeden önce banka ile iletişime geçilerek ödemelere başlanması gerekmektedir.

Kefilin İcra Süreci Nasıl İşletilir?

İkinci borçlu olarak geçen kefil de bu borcu ödemezse, bankanın avukatları tarafından hakkında icra dosyası açtırılır ve işlemlere başlanır. Kişi hakkında icra dosyasının açılması ardından kefilin icra süreci şöyle işletilmektedir:

 • Banka avukatları tarafından icra işlemi başlatılan yetkili icra dairesi, kefile bir tebligat göndererek 7 gün içerisinde söz konusu borcun tamamının ödenmiş olmasını ister.
 • Kişi bu bildirime rağmen borcu ödemezse, kişiden yapılacak haciz işlemleri için mal beyanında bulunması beklenir ve belirlenen malların satışı ile icra işlemi gerçekleştirilir.

Kefilin böyle bir durumda yapması gereken en uygun seçenek, bankadan borcun maaşı üzerinden kesilmesini talep etmek olabilir. Yasal sınırlarla sınırlandırılmış olan bu seçenekte, kişinin maaşının yalnızca ¼’üne el konulabilmektedir.

Bu içeriğimizde kredi borcu olan kefil olabilir mi, kefillik şartları nelerdir ve banka hangi durumlarda kefil ister? sorularınızı yanıtlamaya çalıştık. Banka kefillik şartları hakkında tüm sorularınızı yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)

1 Kişi En Fazla Kaç Kişiye Kefil Olabilir?

Banka kefillik şartlarına göre 1 kişi en fazla 1 kişiye kefil olabilir.

Emekli Devlet Memuru Kefil Olabilir Mi?

Emekli devlet memuru kefillik şartlarını karşıladığı takdirde maaşının belirli bir limiti bankalar tarafından hesaplanarak o miktarda kefillik imkanı sağlanır.

Eşler Birbirine Kefil Olabilir Mi?

Evet, olabilir. Ancak kefil olacak eşin banka kefillik şartlarını karşılıyor olması gereklidir. Kefillik şartları arasında düzenli gelir ve mal varlığı bulunuyor.

65 Yaş Üstü Kefil Olabilir Mi?

65 yaş üstü kişilerin kefil olması hakkında herhangi bir yasal engel bulunmuyor. Kefillik şartlarını yerini getirdiği takdirde 65 yaş üstündeki kişiler kefil olabilir.

Anne, Abla ve Kardeş Birbirine Kefil Olabilir Mi?

Evet, olabilir. Anneniz, ablanız veya kardeşiniz size kefil olabilir. Kefil olmak için gereklilikleri sağlıyorsa yasal bir engel yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir