Nöbetçi Noter Listesi • Cumartesi Açık Mı? Çalışma Saatleri 2022

Nöbetçi noter listesi, Cumartesi&Pazar noter açık mı? Nöbetçi noterin ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda noterlerin hafta sonu çalışıp çalışmadıkları bilgisi önem taşımaktadır. Vatandaşların alım satım veya tapu ile ilgili işlerini halletmek için başvurdukları noterlerin hangi günler çalıştıklarının bilinmesi acil durumlar için gereklidir. Nöbetçi noter cumartesi açık mı, hafta sonu açık noterler hangileri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Nöbetçi noter listesinden en yakın işlem yapabileceğiniz noteri bulabilirsiniz. Normal noterlerden farklı olarak mesailerini hafta sonu yapmakta ve vatandaşların işlerinin aksamadan sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle hafta içi çalışanlar ve noter işlerini halledemeyenler nöbetçi noterler sayesinde Cumartesi ve Pazar günleri işlem yapabilmektedir. Yapılan bu uygulama ile özellikle alım satım işlemlerinde araya hafta sonunun girmesinden kaynaklanan vakit kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. İçeriğimizde nöbetçi noter çalışma saatleri ve nöbetçi noterler listesini sizlerle paylaşacağız.

Nöbetçi Noter Uygulaması Nedir?

Nöbetçi noter uygulamasının ne zaman başladığı geçen yılın Nisan ayı olarak belirlenmiştir. Geçmiş dönemlerde yasalara bağlı olarak noterlerin hafta sonu çalışmalarına sınırlandırma getirilmişti. Bu bağlamda vatandaşlar, yalnızca hafta içi günleri noter işlemlerini halledebilmekteydi. Alınan bu kararla beraber araya hafta sonu girdiğinde işlemlerin aksaması gibi durumların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

İş, ticari ve günlük hayat akışı içerisinde vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına nöbetçi noterlik uygulamasına gidilmiştir. Bu uygulama ile İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip olan şehirlerde yoğunluk ve aksaklık yaşanmaması adına kolaylık sağlanmıştır. Yayınlanan noter listeleri sayesinde vatandaşlar nereye gideceklerini net olarak görmekte ve belirtilen mesai saatleri içerisinde işlemlerini halledebilmektedir.

Nöbetçi Noter Hangi İşlemleri Yapar?

Nöbetçi noterin ne iş yaptığı konusunda normal noterlerden bir farklılık bulunmamaktadır. Yalnızca hafta içi mesailerinden izin alamayıp noter işlemlerini halledemeyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için hizmet vermektedir. Nöbetçi noterler, herhangi bir makama veya şahsa tahsis edilmemiş olan her türlü hukuki işlemle alakalı vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Yapılan bütün işlemler, Noterler Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. Kanunlarda belirtilen her türlü görev, noterler tarafından yerine getirilmekte ve alım satım sözleşmelerinden kanunen tescil edilmesi gereken işlemlere kadar pek çok noktada noterler devreye girmektedir.

Günümüzde noterlik, memuriyet kavramı ile karıştırılmaktadır; fakat kamu hizmeti veren noterler memur olarak değerlendirilmemektedir. Nöbetçi noter uygulaması ile beraber özellikle araç alım satımı gerçekleştiren kuruluşlara büyük kolaylıklar sağlanmıştır. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden araç satın almak isteyen kişiler, satış işlemleri konusunda birtakım aksaklıklar ile karşılaşmaktaydı. Fakat nöbetçi noter uygulaması ile beraber satış sözleşmesi işlemleri daha kolay halledilmekte, noterlerin açılması için Pazartesi günü beklenmemektedir. Nöbetçi noterlerde hangi alım-satım veya noter işlemlerini yapabileceğinizi aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Nöbetçi noterin yapacağı işlemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • Zilyetlik devri sözleşmesi,
 • Miras taksimi,
 • Tanıma senedi,
 • Protesto işleri,
 • Hibe vaadi sözleşmesi,
 • İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülk idaresi sözleşmesi,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • Menkul mallar için hibe sözleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Fesihname,
 • İbraname,
 • Vasiyetname,
 • Müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
 • Kaydı hayat ve irat bağlanma sözleşmesi,
 • Vakıf/Aile vakfı senedi,
 • Evlilik sözleşmesi,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekaletname,
 • Defter onayı,
 • İhbar ve ihtarname tebliğ işleri,
 • Tescil,
 • Muvafakatname,
 • Sulhname,
 • Yeddiemin senedi,
 • Rehin/borç senedi,
 • Beyanname,
 • Şehadetname,
 • Piyango kur’a ve toplantı tutanağı,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Çevirme,
 • Örnek çıkartma,
 • İmza sirküleri.

Nöbetçi noterlerde de normalde yapılan bütün işlemler yapılabilmekte ve vatandaşların talepleri karşılanmaktadır. Genel işlemlerin yanı sıra bazı durumlarda emanet, tespit, tebligat işleri ve vasiyetname/ölüme bağlı tasarruf işleri de nöbetçi noterler tarafından çözüme kavuşturulmaktadır.

Nöbetçi Noter Hangi İllerde Var?

Birçok ilimizde nöbetçi noter uygulaması vardır. Başta büyük illerimiz olmak üzere hafta sonu noter işlemleri yapılıyor. Nöbetçi noterlerde hafta sonu araç satışı yapabilir veya gayrimenkul devrinizi gerçekleştirebilirsiniz.

YouTube video
Noterler Cumartesi Açık Mı?

Hafta sonu açık noter olan illerimiz şunlardır;

 • İstanbul (Avrupa ve Anadolu Yakası)
 • İzmir
 • Ankara
 • Bursa
 • Konya
 • Gaziantep
 • Sakarya
 • Kayseri
 • Denizli
 • Adana
 • Mersin
 • Hatay
 • Eskişehir
 • Samsun
 • Kahramanmaraş
 • Afyon
 • Çanakkale
 • Malatya
 • Manisa
 • Van
 • Kocaeli
 • Kütahya
 • Isparta
 • Giresun
 • Kastamonu
 • Yalova
 • Edirne
 • Amasya
 • Erzurum
 • Balıkesir
 • Osmaniye

Yukarıda ki listede bulunan iller ve birçoğunda nöbetçi noterlik hizmeti veriliyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında olmak üzere birçok ilçe için hizmet alabilirsiniz.

Nöbetçi Noter Listesine Nereden Ulaşılır?

Nöbetçi noter sorgulaması nasıl yapılır? Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan uygulamada açıklanmaktadır. Türkiye Noterler Birliği resmi internet sayfası üzerinden nöbetçi noterlere dair sorgulama işlemi gerçekleştirilmektedir. Adalet Bakanlığı’nın vermiş olduğu bu hizmet ile ülke genelinde hafta sonu hizmet veren noterlerin isimleri görülebilmektedir. Vatandaşlar, nöbetçi noterlerin nerede olduklarını ve ne zaman gidebilecekleri gibi bilgilerin yanında ne tür işlemleri yapabileceklerini de görmektedir.

Nöbetçi noter sorgulaması yapmanın yolu Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra “Nöbetçi Noterlikler” bölümüne girmektir. Bu bölümde nöbet tutacak olan noterlikler ilan edilmekte ve vatandaşlar bilgilendirilmektedir. Tarih ve il seçimi yapıldıktan sonra hangi noterlerin nöbetçi olduğu bilgisi alınmaktadır. Bunun yanı sıra noterlerin konum bilgisi ve telefon numarası gibi bilgiler de bu bölüm üzerinden görülmektedir.

Nöbetçi noter listesine ulaşılacak yer yine Türkiye Noterler Birliği’nin web sitesidir. Nöbetçi noter listesi, Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından düzenli olarak belirlenmekte ve duyurulmaktadır. Ülkedeki her il bazında belirlenen noterler, internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunulmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın yetki verdiği TNB, hafta sonları çalışmaları için nöbetçi noterleri belirlemekte ve kamuoyuna duyurmaktadır.

Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri Nedir?

Nöbetçi noter çalışma saatlerinin ne olduğu hafta sonu mesai yaptıkları için normalden farklı olmaktadır. Sabah 10.00’da başlayan nöbetçi noter hizmetleri, akşam 16.00’da son bulmaktadır. Öğle molası 12.30 ve 13.30 saatleri arasında olmakla beraber bazı durumlarda saatlerde değişiklik olabilmektedir. Bu sayede hafta içi iş yoğunluğundan dolayı işlemlerini yapmaya vakit bulamayan vatadandaşlara kolaylık sağlanmaktadır.

Nöbetçi Noter Ücretleri Nedir?

Nöbetçi noter harç ücretleri tutarları yapılacak işleme göre geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Noterlik ücretleri genel olarak Türkiye Noterler Birliği tarafından verilen kararlarla netlik kazanmaktadır. Asgari noter ücreti 6,05 TL olarak belirlenmiştir. Diğer işlemlerden alınan noterlik ücretleri ise şu şekildedir:

 • Araç Satışı İçin veya Avukata Vekaletname Verme: 150 TL
 • Noterden Alınan Genel Vekalet: 550 TL – 1000 TL
 • Noterden Muhasebe Vekalet: 170 TL
 • Dosya Düzenleme veya Vasiyetname: 273,59 TL ( İşlemden vazgeçilmesi, iptali gibi durumlarda bu ücretin 1/3’ü oranı kadar ücret ödenmesi gerekir. )
 • Çeviri İşlemleri: 68,63 TL
 • Noter Sayfa Yazı: 8,29 TL
 • Emanet Eşyaları Muhafaza: 19,15 TL
 • Defter Açılışı Onayı: 100 sayfaya kadar 2,59 TL, 100 sayfa üstünde ise her yüz sayfada bir 97 kuruş ( 100 sayfa sınırını aşan defterlerin sayfa küsuratı 50 sayfaya kadar olduğunda ücret talep edilmez. )
 • Noter Aracılık Ücreti: 1,85 TL

Nöbetçi Noter Cumartesi Açık Mı?

Nöbetçi noter cumartesi açık mı? Nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı konusu alınacak ikinci bir karara kadar kapalı kalması yönündeydi. Türkiye Noterler Birliği internet sitesinde yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir karar alınana kadar nöbetçi noterlik uygulaması devre dışı olmuştu.

Hafta sonu noterler açık mı? Yapılan açıklamalara göre noterler, hafta içi olarak normal hizmet vermeye devam edecektir. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği arasında yapılan protokole göre kararlaştırılan nöbetçi noterlik uygulaması, vatandaşların hafta sonu da hizmet alabilmesini sağlamaktadır. Tedbirleri sıkı tutmaya yönelik olarak verilen kararlar doğrultusunda nöbetçi noterler, Cumartesi ve Pazar günleri şu an için hizmet veriyor.

Nöbetçi noter çalışma saatleri hafta sonu açık mı, ilçenizde bulunan noterlikleri sorgulama işlemlerini nasıl yapacağınızı sizler için araştırdık. Merak ettiklerinizi yorum yaparak bize sorabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)

Nöbetçi Noter Pazar Günü Açık Mı?

Evet, Nöbetçi noter pazar günü de açıktır.

Özge Biricik

Merhabalar, Ben Özge Biricik. Bu websitesinde editör olarak yararlı olacağını düşündüğüm finans, ekonomi ve paraya dair tüm alanlarla ilgili olarak uzmanlık alanlarımla ilgili bilgi ve derlemelerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca para kazanma, para tasarrufu, taksitle alışveriş imkanları ve alışveriş deneyimlerimi yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir